headerlogoviool2

De Stichting

De Stichting Symfonische Amateurklanken is opgericht op 23 november 2017 en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70149801.

Het RSIN-nummer van de Stichting is 858163706.

Het contactadres van de stichting is: Koperslagerij 9, 4762 AR Zevenbergen.

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de beoefening van (symfonische) muziek in het algemeen, met bijzondere aandacht voor het bespelen van strijkinstrumenten. Daartoe faciliteert zij ‘Het Symfonisch RuimteOrkest’, een regionaal opererend symfonisch amateurorkest, met thuisbasis in de gemeente Moerdijk en het daaraan gekoppelde leerlingenorkest genaamd MaeStRO!. Beide orkesten staan onder leiding van een professionele dirigent. 

De Stichting is voortgekomen uit de vroegere vereniging ‘Het Symfonisch RuimteOrkest’ en is opgericht met als voornaamste doelstelling de strijkerscultuur in West-Brabant niet verloren te laten gaan. De strijkerscultuur is in tegenstelling tot de blazerscultuur het maken van muziek op strijkinstrumenten zoals bijvoorbeeld viool, cello en contrabas. Helaas is er de laatste jaren een enorme disbalans ontstaan tussen het aantal spelers van snaarinstrumenten vergeleken met blaasinstrumenten. Om deze reden – en ten behoeve van de aanwas van haar orkesten – heeft de stichting het initiatief genomen voor een scholenproject, met daaraan gekoppeld de mogelijkheid om op laagdrempelige wijze kennismakingslessen te volgen. Op deze manier kunnen basisschoolleerlingen kennismaken met het bespelen van een strijkinstrument. In 2018 is hiermee gestart. Verdere informatie hierover vindt u onder ‘educatie’.

De focus van de Stichting ligt dus, wegens de grote aandacht tegenwoordig voor blaasmuziek, grotendeels op strijkmuziek. Dit gebeurt echter wel zonder de overige instrumentgroepen uit het oog te verliezen. We houden ons continu bezig met de ontwikkeling van zowel de stichting als de orkesten. Dit doen we onder andere door steeds nieuwe projecten aan te nemen, samen te werken met andere organisaties en door het faciliteren van onderwijs voor leerlingen van strijkinstrumenten.

Zowel het beleidsplan, activiteitenverslag en de meest recente jaarrekening van de Stichting zijn te vinden onder ‘ De Stichting’ 

De Stichting is per 1 januari 2019 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als Culturele ANBI. Dat geeft extra fiscale voordelen voor de donateurs!