headerlogoviool2

Educatie

Door het wegvallen van muziekschool Amadeus in 2013 is het leerlingen-strijk(school)orkest verdwenen. Een dergelijk leerlingenorkest is echter essentieel voor de promotie van strijkinstrumenten in de gemeente en de eventuele doorgroei naar een volwassen-orkest. Mensen die een strijkinstrument bespelen, kunnen niet bij de bestaande blaasorkesten terecht. Alleen het Symfonisch RuimteOrkest heeft hier plaats voor. Door de activiteiten van het Symfonisch RuimteOrkest, het enige symfonieorkest in de gemeente Moerdijk, is gebleken dat een orkest met zowel strijkers als blazers enorm gewaardeerd wordt. Om bij het Symfonisch RuimteOrkest te kunnen spelen, is het echter wel een vereiste dat de muzikant minimaal 5 jaar ervaring heeft. Het aantal strijkers in opleiding is echter tot een minimum gedaald. In 2018 waren er slechts 8 leerlingen die een strijkinstrument bespeelden tegenover meer dan 100 die een blaasinstrument bespeelden. Het is erg belangrijk dat deze disbalans rechtgetrokken wordt. 

Om deze redenen heeft de stichting het initiatief genomen om een kennismakingscursus voor het bespelen van een strijkinstrument aan te bieden aan kinderen uit de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen in de regio. Deze cursussen worden op een aantal basisscholen in de gemeente Moerdijk gegeven. De activiteiten zijn gericht op, ten eerste, uiteraard het kennis maken met een strijkinstrument. Daarnaast heeft het bespelen van een muziekinstrument op jonge leeftijd ook erg veel voordelen met betrekking tot de ontwikkeling van het kind. Denk bijvoorbeeld aan de fijne motoriek, sociale en emotionele vaardigheden en de ontwikkeling van het analytisch denkvermogen. Bovendien heeft het bespelen van een muziekinstrument op jonge leeftijd een positief effect op de intelligentie van het kind.

De Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant hoopt op deze manier de strijkerscultuur een boost te geven.

Voor meer informatie over de specifieke cursussen kunt u een kijkje nemen op de pagina’s van de desbetreffende cursussen.