headerlogoviool2

Vioolspelen voor een Slimmer Kind

Stichting Symfonische Amateurklanken West-Brabant heeft dit initiatief genomen om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de viool. Het bespelen van een muziekinstrument levert een positieve bijdrage aan onder andere de fijne motoriek en de sociale en emotionele vaardigheden van een kind. Bovendien blijkt het bespelen van een instrument een positieve invloed  te hebben op de intelligentie van een kind.

In september 2018 is de eerste cursus onder leiding van gediplomeerd viooldocent Govar Hamid gestart. Inmiddels zijn er al verschillende cursussen succesvol gestart en afgerond en er is elke keer veel belangstelling voor. De lessen vinden tot nu toe plaats op basisschool ‘De Boemerang’ in Zevenbergen. Het doel is om dit uit te gaan breiden naar meer bassischolen in de gemeente Moerdijk. Elke cursus wordt feestelijk afgesloten met een welverdiende diploma-uitreiking aan de leerlingen. Tot nu toe ontvangen wij zeer positieve reacties, waar wij erg dankbaar voor zijn. Tijdens de cursussen wordt gebruik gemaakt van bruikleenviolen.

Mocht u meer informatie willen of mocht uw kind interesse hebben om deel te nemen aan een van onze cursussen, neem gerust contact op!