headerlogoviool2

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit leden die vanuit de oude vereniging ‘Het Symfonisch RuimteOrkest’ betrokken zijn gebleven, aangevuld met specialisten op het gebied van financiën, organisatie, logistiek en uiteraard muziek. Het bestuur bestaat op dit moment uit vijf personen, die samen over alle noodzakelijke kennis beschikken om de stichting op een correcte wijze te kunnen besturen. Er is gekozen voor een klein, maar slagvaardig bestuur waarin alle leden betrokken en geïnteresseerd zijn bij cultuur in welke vorm dan ook.

De bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden géén beloning of vergoeding. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende vijf personen:

  • de heer R.R. de Boer (voorzitter)
  • de heer C. Otterspeer (secretaris/penningmeester)
  • de heer G. van der Schouw
  • de heer W.J.C. de Pijper
  • de heer W.J. de Kruif
De uitvoerende werkzaamheden ten behoeve van de orkesten, worden verricht door een aantal werkgroepen, waarin met name de orkestleden zitting hebben. Dit betreft de volgende werkgroepen:
  • Werkgroep concertplanning
  • Werkgroep muziekcommissie
  • Werkgroep RuimteOrkest
  • Werkgroep Jeugdorkest
  • Werkgroep PR & Communicatie